Hej föräldrar/vårdnadshavare,

 

Hem och Skola-föreningen Triangeln r.f. hade sitt årsmöte den 31.10 och styrelsen 2019-2020 valdes enligt följande:

 

Katja Liimatta-Åström, ordförande

Kaj Holmbäck, sekreterare

Ann-Charlotte Brandt, viceordf.

Carola Tiala, medlem

Jannika Klaavu, medlem

Thomas Brännbacka, medlem

 

Medlemsavgiften fastställdes till 15€/ skola/ familj/ år. Ifall man har barn i båda skolorna är avgiften 25 €/ familj. För 100 € får man ständigt medlemskap. Pengarna från medlemsavgifterna går i första hand till stipendier för eleverna/studeranden.

 

Hem och Skola-föreningen vill tacka de som redan har betalat medlemsavgiften under höstens lopp!